Eesti jooksjad võistlevad Jaapanis Chiba ekidenil

Eelmise aasta Chiba ekideni esimese vahetuse algus. Korraldajate foto

24. novembril osaleb Eesti koondis koosseisus Leila, Liina ja Lily
Luik, Jekaterina Patjuk, Roman Fosti, Priit Aus, Andi Noot ja Sergei
Tšerepannikov Jaapanis Chiba ekidenil, mida peetakse mitteametlikeks ekideni maailmameistrivõistlusteks.

Kaheksast
koondise liikmest pääsevad vastavalt Chiba Ekideni reeglitele rajale
kolm meest ja kolm naist, üks mees- ja üks naisjooksja on kaasas varuna.
Võistkonna esindajatena sõidavad Jaapanisse Chiba maakonda kaasa
kestvusalade alarühma vastutav treener Toomas Tarm ning EKJLi juhatuse
liige Urmo Raiend ning füsioterapeaudina Keio Kits. Kõik koondise lähetusega seotud kulud katab Chiba Ekideni  korraldaja Jaapanist.

Chiba
Ekideni võistluses läbivad kolmest mees- ja kolmest naisjooksjast
koosnevad võistkonnad teatejooksuna maratonidistantsi järgnevate
etappidena:  esimene vahetus (mees) 5 km, teine vahetus (naine) 5 km,
kolmas vahetus (mees) 10 km, neljas vahetus (naine) 5 km, viies vahetus
(mees) 10 km, kuues vahetus (naine) 7,195 km.  
Mitteametlikeks
ekideni maailmameistrivõistlusteks peetavad Chiba Ekideni võistlused
said alguse 1988. aastal algselt eraldi meeste ja naiste ekideni
võistlusena. 2007. aastal mindi üle segavõistkondadega
võistlussüsteemile.
JOOKSUPORTAAL