Ümber Viljandi järve jooks lahkus sarjast tingimuste tõttu

Viljandi linnapea Loit Kivistiku sõnul lahkus ümber Viljandi järve jooks järvejooksude sarjast, kuna sari seadis vastuvõetamatuid tingimusi. Vaatamata sarjast lahkumisele, korraldatakse Eesti pika krossi meistrivõistlusi jooksul edasi.
Alljärgnevalt Kivistiku vastused valimisliit Kodune Viljandi fraktsiooni 27. veebruaril esitatud arupärimisele seoses muudatustega ümber Viljandi järve Suurjooksu korraldamises.
Kuidas sündis otsus, et käesoleva aasta suurjooksu ümber Viljandi järve korraldab Viljandi linn? Kes otsustas? Kelle arvamust küsiti? Kas kõik senised osapooled olid kaasatud või informeeriti neid tagantjärgi?
Otsuse, et Suurjooksu ümber Viljandi järve korraldamise võtab Viljandimaa Spordiliidult üle Viljandi linn, tegi Viljandimaa Spordiliidu juhatus linnapea ettepanekul. Kõik osapooled olid kõnealusel koosolekul kohal.
Millised on motiivid korralduslikeks muudatusteks?
Vajadus muudatusi sisse viia järvejooksu korraldusse on olnud jutuks viimased 3-4 aastat, kui aga peakorraldaja neist ettepanekutest kuulda ei taha, siis tuleb muuta peakorraldajat.
Miks lahkuti Järvejooksude sarjast?
Järvejooksude sari seadis Viljandi järvejooksule juba aastaid tingimusi, mis ei olnud mõistlikud ja vastuvõetavad.
Kas loobutakse Eesti meistrivõistluste korraldamisest?
Eesti meistrivõistluste korraldamisest ei ole loobutud. Kokkulepe Eesti Kergejõustikuliiduga on olemas korraldamaks ka sel aastal Eesti meistrivõistlusi pikas jooksukrossis järvejooksu raames.
Kas vastu võetud otsus tähendab linna või spordikeskuse jaoks täiendavaid kulusid? Kui jah, siis mille arvelt kulutused kaetakse?
Täiendavaid kulusid spordikeskusele ega linnale ette näha ei ole.
Kui ürituse läbiviimisega seotud tulud vähenevad (nt sponsorid langevad ära), siis milliseid kulusid vähendatakse?
Tulude vähenemist ei ole ette näha.
Kuidas on korraldatud 84. suurjooksu läbiviimine? Kes on vastutavad isikud ja/või organisatsioonid?
Peakorraldaja kohustuse võtsin linnapeana sel aastal endale, korraldusmeeskonda kuuluvad veel Mati Jürisson ja Andres Kallavus ning kogu spordikooli ja spordikeskuse kollektiiv.
Kes töötab välja järvejooksu uue kontseptsiooni? Millised pooled kaasatakse järvejooksu arenguplaneerimisse? Milline on vastav ajakava?
Aasta 2013 kontseptsioon on eeltoodud kolmiku loodud, kuid 2014. aasta järvejooksu korraldus algab kohe peale 1. maid 2013 ja meeskond moodustatakse siis.
JOOKSUPORTAAL
Foto: Viljandi Spordikeskus